Tản mạn chim trời

Cánh cò ngày dâu bể.
Cánh cò ngày dâu bể.
Cánh cò ngày dâu bể.
Lên top