Tạm dừng việc nhập bò làm phát sinh ruồi "tấn công" người dân

Ruồi là nỗi ám ảnh của người dân sống quang khu vực Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình.
Ruồi là nỗi ám ảnh của người dân sống quang khu vực Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình.
Ruồi là nỗi ám ảnh của người dân sống quang khu vực Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top