Tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở Hội An

Hội An tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh. Ảnh: Thanh Chung
Hội An tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh. Ảnh: Thanh Chung
Hội An tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top