Tạm đình chỉ cô giáo mầm non đánh và cắn nhẹ vào tay học sinh

Cô giáo tát, cắn tay học sinh trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip
Cô giáo tát, cắn tay học sinh trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip
Cô giáo tát, cắn tay học sinh trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top