Tài xế ứng tiền trước trả cho đơn hàng: Rủi ro tiềm ẩn!

Tài xế giao hàng đang gọi cho người nhận hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Tài xế giao hàng đang gọi cho người nhận hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Tài xế giao hàng đang gọi cho người nhận hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Lên top