Tài xế giao đồ ăn bị dọa từ chối đơn hàng - sự thật cần nhìn từ hai phía

Các tài xế giao đồ ăn đang chờ lấy hàng tại một quán càphê (ảnh: PK).
Các tài xế giao đồ ăn đang chờ lấy hàng tại một quán càphê (ảnh: PK).
Các tài xế giao đồ ăn đang chờ lấy hàng tại một quán càphê (ảnh: PK).
Lên top