Tái sinh các hoạt động tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Nhiều hoạt động được tổ chức trở lại tại khu vực hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Nhiều hoạt động được tổ chức trở lại tại khu vực hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Nhiều hoạt động được tổ chức trở lại tại khu vực hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: TRẦN VƯƠNG