Tại sao nên cân nhắc khi mua nhà, đất bằng giấy viết tay?

Người dân nên thận trọng khi mua nhà, đất bằng giấy viết tay. Ảnh: ST
Người dân nên thận trọng khi mua nhà, đất bằng giấy viết tay. Ảnh: ST
Người dân nên thận trọng khi mua nhà, đất bằng giấy viết tay. Ảnh: ST
Lên top