Tại sao học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình?

Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Ảnh: Chân Phúc
Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Ảnh: Chân Phúc
Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Ảnh: Chân Phúc
Lên top