Tái cấp vốn 7.500 tỉ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ NLĐ

Thời hạn Ngân hàng Chính sách xã hội nhà nước giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31.12.2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: LDO.
Thời hạn Ngân hàng Chính sách xã hội nhà nước giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31.12.2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: LDO.
Thời hạn Ngân hàng Chính sách xã hội nhà nước giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31.12.2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top