Tắc đường khủng khiếp: Bạn đọc “hiến kế” với Chủ tịch Hà Nội

Tắc đường là "căn bệnh kinh niên" của Hà Nội. Ảnh: Laodong.vn
Tắc đường là "căn bệnh kinh niên" của Hà Nội. Ảnh: Laodong.vn
Tắc đường là "căn bệnh kinh niên" của Hà Nội. Ảnh: Laodong.vn
Lên top