Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH khi bãi bỏ lương cơ sở

Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH khi bãi bỏ lương cơ sở. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH khi bãi bỏ lương cơ sở. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH khi bãi bỏ lương cơ sở. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top