Sự thật nào về việc giáo viên “chấm thi, bị tù”?

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan trong phần tự bào chữa tại tòa hôm 15.5. Ảnh: P.Du.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan trong phần tự bào chữa tại tòa hôm 15.5. Ảnh: P.Du.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan trong phần tự bào chữa tại tòa hôm 15.5. Ảnh: P.Du.
Lên top