Sử dụng mạng xã hội để giải quyết thủ tục hành chính: Bước đi hiệu quả

Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm. Ảnh: Nhật Hồ
Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm. Ảnh: Nhật Hồ
Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top