Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Dấu ra, vào viện trên giấy khám sức khoẻ được làm giả tinh vi. Ảnh: LH
Dấu ra, vào viện trên giấy khám sức khoẻ được làm giả tinh vi. Ảnh: LH
Dấu ra, vào viện trên giấy khám sức khoẻ được làm giả tinh vi. Ảnh: LH
Lên top