Sự bất hảo của Triệu Quân Sự và cảnh báo cho những học trò nghiện game

Các nhóm cảnh sát liên tục tuần hành trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng để truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Hồ Văn
Các nhóm cảnh sát liên tục tuần hành trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng để truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Hồ Văn
Các nhóm cảnh sát liên tục tuần hành trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng để truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Hồ Văn
Lên top