Starbucks, đừng lạm dụng thương hiệu “càphê sữa đá” Việt!

Li "càphê sữa đá Việt" của Starbucks.
Li "càphê sữa đá Việt" của Starbucks.
Li "càphê sữa đá Việt" của Starbucks.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top