"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang bức xúc trước tình trạng bãi rác gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thành Chương
Người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang bức xúc trước tình trạng bãi rác gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thành Chương
Người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang bức xúc trước tình trạng bãi rác gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top