Sống trong sợ hãi ở khu tập thể xuống cấp giữa lòng Hà Nội

Khu tập thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản của người dân. Ảnh: Kim Anh
Khu tập thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản của người dân. Ảnh: Kim Anh
Khu tập thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản của người dân. Ảnh: Kim Anh
Lên top