Sông Tô Lịch trong lòng thủ đô không sạch thì ở đâu làm được sạch!

Sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Hải Nguyễn.
Sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Hải Nguyễn.
Sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top