“Sống lại” nghề làm đầu lân thủ công ở phố Hội

Cơ sở sản xuất đầu lân của anh Nguyễn Hưng tại TP.Hội An. Ảnh: Hoàng Vinh
Cơ sở sản xuất đầu lân của anh Nguyễn Hưng tại TP.Hội An. Ảnh: Hoàng Vinh
Cơ sở sản xuất đầu lân của anh Nguyễn Hưng tại TP.Hội An. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top