Sống giữa thành phố, một hộ dân 10 người hết gas, cạn gạo, nấu ăn bằng củi

Gia đình có đến 10 người ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh.
Gia đình có đến 10 người ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh.
Gia đình có đến 10 người ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh.
Lên top