Sống bằng việc câu view, "chết" vì câu view bằng mọi giá!

Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc) để câu view. Ảnh: CACC
Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc) để câu view. Ảnh: CACC
Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc) để câu view. Ảnh: CACC
Lên top