Sơn La xử lý nhà máy cà phê gây khói bụi, tiếng ồn

Tình trạng xả khói bụi của cơ sở chế biến cà phê ở TP Sơn La đã được cơ quan chức năng tỉnh yêu cầu khắc phục sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: An Trọng.
Tình trạng xả khói bụi của cơ sở chế biến cà phê ở TP Sơn La đã được cơ quan chức năng tỉnh yêu cầu khắc phục sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: An Trọng.
Tình trạng xả khói bụi của cơ sở chế biến cà phê ở TP Sơn La đã được cơ quan chức năng tỉnh yêu cầu khắc phục sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: An Trọng.
Lên top