Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cầu treo hoàn thành

Người dân bản Pá Phang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không hiểu vì sao đơn vị đang thi công lại đột ngột dừng lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân bản Pá Phang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không hiểu vì sao đơn vị đang thi công lại đột ngột dừng lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân bản Pá Phang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không hiểu vì sao đơn vị đang thi công lại đột ngột dừng lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top