Sóc Trăng: Điều tra vụ "kiểm tra khống" mua bán điện mặt trời

Lên top