Sơ sẩy của Hòa Minzy nối tiếp các vụ nhanh nhảu đoảng trong giới showbiz

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Facebook nhân vật.
Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Facebook nhân vật.
Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Facebook nhân vật.
Lên top