Sở Nội vụ đề nghị thu hồi Công văn 4820 của Sở Xây Dựng Đà Nẵng

Nếu thực hiện công văn của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì hàng loạt doanh nghiệp bất động sản xây dựng, kinh doanh nhà ở theo loại hình shophouse sẽ phá sản. Ảnh: NVL
Nếu thực hiện công văn của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì hàng loạt doanh nghiệp bất động sản xây dựng, kinh doanh nhà ở theo loại hình shophouse sẽ phá sản. Ảnh: NVL
Nếu thực hiện công văn của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì hàng loạt doanh nghiệp bất động sản xây dựng, kinh doanh nhà ở theo loại hình shophouse sẽ phá sản. Ảnh: NVL
Lên top