Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Lên top