Sở LĐTBXH Thái Bình phản hồi về việc giải quyết trợ cấp mai táng

Quyết định về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần. Ảnh ANH THƯ
Quyết định về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần. Ảnh ANH THƯ
Quyết định về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần. Ảnh ANH THƯ
Lên top