Sổ hộ khẩu khai nguyên quán không rõ, làm thẻ CCCD gắn chíp được không

Lên top