Sở GTVT Hải Phòng cho phá vỉa hè, “giúp” Cty Hoàng Huy thu hồi đất?