Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

Nhà xe Queen cafe đón khách.
Nhà xe Queen cafe đón khách.