Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

Nhà xe Queen cafe đón khách.
Nhà xe Queen cafe đón khách.
Nhà xe Queen cafe đón khách.