Sở GDĐT Ninh Bình lý giải về dự án đạt giải nhất cuộc thi KHKT quốc gia năm 2021

Hai em Nguyễn Trần Đạt và Đinh Hoàng Nam, học sinh trường THPT Hoa Lư A giành giải nhất Cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm 2021 với dự án "Giường bệnh thông minh". (Ảnh do Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cung cấp)
Hai em Nguyễn Trần Đạt và Đinh Hoàng Nam, học sinh trường THPT Hoa Lư A giành giải nhất Cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm 2021 với dự án "Giường bệnh thông minh". (Ảnh do Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cung cấp)
Hai em Nguyễn Trần Đạt và Đinh Hoàng Nam, học sinh trường THPT Hoa Lư A giành giải nhất Cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm 2021 với dự án "Giường bệnh thông minh". (Ảnh do Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cung cấp)
Lên top