Sở GD-ĐT Bình Phước công khai họ tên, yêu cầu kỷ luật người tố cáo

Sở GD-ĐT yêu cầu trường THPT TX Bình Long kỷ luật 2 GV vì đã "tố cáo sai sự thật" và "cung cấp thông tin không xác thực cho báo chí". Ảnh: PV
Sở GD-ĐT yêu cầu trường THPT TX Bình Long kỷ luật 2 GV vì đã "tố cáo sai sự thật" và "cung cấp thông tin không xác thực cho báo chí". Ảnh: PV
Sở GD-ĐT yêu cầu trường THPT TX Bình Long kỷ luật 2 GV vì đã "tố cáo sai sự thật" và "cung cấp thông tin không xác thực cho báo chí". Ảnh: PV
Lên top