Số ca COVID-19 Đà Nẵng liên tục lập kỷ lục - truy vết dịch đi đúng hướng

Số ca mắc COVID-19 Đà Nẵng tăng tức là truy vết dịch đúng hướng. Ảnh: TT
Số ca mắc COVID-19 Đà Nẵng tăng tức là truy vết dịch đúng hướng. Ảnh: TT
Số ca mắc COVID-19 Đà Nẵng tăng tức là truy vết dịch đúng hướng. Ảnh: TT
Lên top