Smartphone giá rẻ là cơ hội cho “Make in Vietnam”

Tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam hiện chiếm chưa tới 50% dân số. Ảnh: Thuylc.
Tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam hiện chiếm chưa tới 50% dân số. Ảnh: Thuylc.
Tỉ lệ người dùng smartphone tại Việt Nam hiện chiếm chưa tới 50% dân số. Ảnh: Thuylc.
Lên top