Sinh viên KTX ĐH Kinh tế Quốc dân than phiền nước có bùn đất, sinh vật lạ

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phải sử dụng nguồn nước đục vàng, có lẫn cả sinh vật lạ. Ảnh: QĐ.
Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phải sử dụng nguồn nước đục vàng, có lẫn cả sinh vật lạ. Ảnh: QĐ.
Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phải sử dụng nguồn nước đục vàng, có lẫn cả sinh vật lạ. Ảnh: QĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top