Siết chặt việc đăng ký tạm trú người thuê trọ để ngăn ngừa tội phạm

Siết chặt việc đăng ký tạm trú người thuê trọ để ngăn ngừa tội phạm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Siết chặt việc đăng ký tạm trú người thuê trọ để ngăn ngừa tội phạm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Siết chặt việc đăng ký tạm trú người thuê trọ để ngăn ngừa tội phạm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top