Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ trong vụ rừng thông kiệt quệ ở Điện Biên

Do buông lỏng quản lý nên gần 100% số thông đủ tuổi, đủ kích thước đều bị tổn thương đến tổn thương nghiêm trọng.
Do buông lỏng quản lý nên gần 100% số thông đủ tuổi, đủ kích thước đều bị tổn thương đến tổn thương nghiêm trọng.
Do buông lỏng quản lý nên gần 100% số thông đủ tuổi, đủ kích thước đều bị tổn thương đến tổn thương nghiêm trọng.
Lên top