Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

Trong 2 ngày 5-6.10, xe ben xe tải vẫn ra vào trạm trộn để nhận hàng vận chuyển. Ảnh T.T
Trong 2 ngày 5-6.10, xe ben xe tải vẫn ra vào trạm trộn để nhận hàng vận chuyển. Ảnh T.T
Trong 2 ngày 5-6.10, xe ben xe tải vẫn ra vào trạm trộn để nhận hàng vận chuyển. Ảnh T.T
Lên top