Sẽ đình chỉ công tác Chủ tịch xã để khai thác trái phép đất, cát ở sông Rác

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh vào kiểm tra hiện trường khai thác đất, cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: TH.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh vào kiểm tra hiện trường khai thác đất, cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: TH.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh vào kiểm tra hiện trường khai thác đất, cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: TH.
Lên top