Sẽ cưỡng chế công trình “xẻ thịt” đất cống hóa kênh mương làm quán nhậu

Hà Nội sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô như nhà hàng, bãi rửa xe.
Hà Nội sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô như nhà hàng, bãi rửa xe.