Sẽ cho kiểm tra bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Bãi xe hoạt động gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Gia Huy
Bãi xe hoạt động gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Gia Huy
Bãi xe hoạt động gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Gia Huy
Lên top