Sau tai nạn chết người, lúa vẫn phơi tràn trên quốc lộ

Lúa được phơi đầy trên quốc lộ (ảnh:P.V)
Lúa được phơi đầy trên quốc lộ (ảnh:P.V)
Lúa được phơi đầy trên quốc lộ (ảnh:P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM