Sau sắp xếp xã, Hà Tĩnh dôi dư hàng trăm cán bộ

Người dân Hà Tĩnh đến giao dịch giải quyết hồ sơ, thủ tục. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân Hà Tĩnh đến giao dịch giải quyết hồ sơ, thủ tục. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân Hà Tĩnh đến giao dịch giải quyết hồ sơ, thủ tục. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top