Hà Nội:

Sau giải phóng mặt bằng làm đường vành đai 2, xuất hiện loạt nhà siêu mỏng

Lên top