Sau bão, xã nghèo Đại Lộc mất ruộng, mất luôn cả đường giao thông

Sau bão, cơ sở hạ tầng trong đó có nhiều tuyến đường tại xã Đại Cường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Sau bão, cơ sở hạ tầng trong đó có nhiều tuyến đường tại xã Đại Cường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Sau bão, cơ sở hạ tầng trong đó có nhiều tuyến đường tại xã Đại Cường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Lên top