Sau 6 năm khởi công tôn tạo, Văn Miếu Hà Tĩnh vẫn ngổn ngang gạch ngói

Do chưa có đường vào nên muốn vào Văn Miếu Hà Tĩnh phải đi bằng cửa phụ phía sau này. Ảnh: Trần Tuấn
Do chưa có đường vào nên muốn vào Văn Miếu Hà Tĩnh phải đi bằng cửa phụ phía sau này. Ảnh: Trần Tuấn
Do chưa có đường vào nên muốn vào Văn Miếu Hà Tĩnh phải đi bằng cửa phụ phía sau này. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top