Sau 2 năm chưa có kết luận thanh tra về Dự án Cụm dân cư Trường Sơn

Dự án bất động sản cụm Cụm dân cư Trường Sơn (tại phường Cửa Nam - TP. Vinh-Nghệ An) đã mở bán thương mại. Ảnh: Hoàng Nguyên
Dự án bất động sản cụm Cụm dân cư Trường Sơn (tại phường Cửa Nam - TP. Vinh-Nghệ An) đã mở bán thương mại. Ảnh: Hoàng Nguyên
Dự án bất động sản cụm Cụm dân cư Trường Sơn (tại phường Cửa Nam - TP. Vinh-Nghệ An) đã mở bán thương mại. Ảnh: Hoàng Nguyên
Lên top